Disclaimer

Bo-Ex tracht de informatie op deze site actueel, toegankelijk, correct en compleet te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan vernemen wij dat graag.

Bo-Ex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, is ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij Bo-Ex. Niets uit teksten, foto’s en grafische voorstelling mag zonder onze schriftelijke worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.